VÝTVARNÍCTVO ÚSEK VÝSTAV, VÝTVARNÍCTVA, FOTOGRAFIE A ĽUDOVOUMELECKEJ VÝROBY A REMESIEL

Zodpovedná pracovníčka:     Bc. Lenka Semanková

V oblasti VÝTVARNÍCTVA poskytujeme naším amatérskym výtvarníkom možnosť pravidelne sa stretávať v Galérii HOS, ktorej vynovené priestory slúžia na prezentáciu i konfrontáciu tvorby širokého spektra výtvarníkov, fotografov, ľudových tvorcov, ale i žiakov špeciálnych a ZUŠ v okrese. V Galérii HOS usporiadame ročne okolo 15 autorských i kolektívnych výstav nielen domácich ale i zahraničných umelcov. Metodicky usmerňujeme ich prípravu a inštaláciu. Naši amatérski výtvarníci majú možnosť raz do roka, vždy v jarnom období, stretnúť sa na spoločnej výstave „Výtvarné spektrum“, ktorý je akýmsi malým sviatkom pre všetkých výtvarníkov, ktorí tu vystavujú. Výber najlepších prác postupuje na krajské Výtvarné spektrum. Zároveň sa majú možnosť stretávať v klube výtvarníkov a zdokonaľovať sa vo svojom koníčku. V letnom období pre nich pripravujeme medzinárodný maliarsky plenér, kde sa majú možnosť stretnúť aj s iními maliarmi.

V oblasti FOTOGRAFIE sme vytvorili pre amatérskych fotografov možnosť vystavovať nielen v Galérii HOS ale aj v novej fotogalérii v klenbových pivniciach HOS. Raz do roka pre nich pripravujeme aj spoločnú výstavu AMFO. Pri HOS bol v minulom roku vytvorený nový fotoklub BARDFA, ktorý združuje amatérskych fotografov a poskytuje im priestor na spoločnú tvorbu i stretávanie.

V oblasti ĽUDOVOUMELECKEJ VÝROBY A REMESIEL zohráva významnú úlohu dielňa ľudových remesiel, ktorá vznikla v roku 1996 s cieľom zachovávania, výučby a propagácie ľudovej remeselnej výroby v našom regióne. Jej hlavným poslaním bolo a je podporovať záujem o hmotnú i nehmotnú ľudovú kultúru a jej uchovávanie, ale i podporu regionálnej výtvarnej a estetickej výchovy detí a mládeže. Znamená tiež rozšírenie možnosti využitia voľného času a spestrenie kultúrneho života v meste. Bola to prvá a jediná dielňa takého druhu v našom regióne otvorená pre širokú verejnosť. Pravidelne sa v nej organizovali rôzne kurzy a tvorivé dielne pre deti i dospelých zamerané na prácu s hlinou, drevom, prútím, drôtom, šúpolím a slamou, tkanie, paličkovanú a háčkovanú čipku, maľovanie kraslíc, maľbu na sklo a hodváb. Naplno žila vždy pred Veľkou nocou a Vianocami. Svoju činnosť tu prezentovali naši ľudoví tvorcovia, ktorých združuje OZ Tvorivosť pri HOS. Evidujeme ich vyše 30. Najaktívnejšie sú čipkárky, ktoré sa 2x v mesiaci schádzajú v klube paličkovanej čipky. V súčasnosti je dielňa ľudových remesiel v rekonštrukcii a v novom šate ju plánujeme naplno sprevádzkovať koncom roka 2016 pri príležitosti 20. výročia založenia.

PODUJATIA V OBLASTI VÝTVARNÍCTVA

 

VÝTVARNÝ SALÓN

Okresná súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby s postupom najlepších prác na krajskú súťaž a výstavu Výtvarné spektrum. Má bohatú tradíciu, HOS ju pripravuje pre amatérskych výtvarníkov každoročne v jarnom období. Zúčastňuje sa jej okolo 25 výtvarníkov, pre ktorých počas roka pripravujeme rôzne stretnutia, autorské výstavy a plenéri.

 

BARDEJOV - PERLA HORNÉHO ŠARIŠA

HOS od roku 2014 pripravuje počas letných mesiacov Medzinárodný maliarsky plenér. Počas troch víkendových dni sa 15 umelcov od nás , Poľska a Česka snaží zachytiť na maliarskom plátne, čo najkrajšie objekty z nášho historického mesta. Nejde tu len o maľovanie, ale aj o spoznávanie nových ľudí, priateľstvá a vzájomnú konfrontáciu tvorby.  Po skončení plenéra sa pripravuje vždy prezentácia namaľovaných obrazov pre verejnosť. V minulom roku to bolo na Radničnom námestí pred Bazilikou a v tomto roku v Promenádnom parku pri fontánach, kde sme si pripravili aj malý piknik rovno pod stromami na tráve.

 

ZAUJÍMAVÉ VÝSTAVY

STUKA WIATROV - výstava dvoch poľských umelcov otca a syna, operného speváka Mareka a mladého lekára Tomáša Wiatrovcov z Krosna, spojená s operným koncertom Mareka Wiatra.

FAREBNÝ SVET - výstava dvoch mladých umelcov. Alena Pilníková sa venuje tvorbe akrylov s tematikou žien a textilnej tvorbe , výrobe bábok a marionet. Miroslav Vajda svoje abstrakcie tvorí guličkovým perom, zameriava sa na rôzne detaily.

SPOMIENKY - autorská výstava spojená so spomienkovým večerom na úžasného človeka, maliara, fotografa a kameramana Milana Marcinova, ktorý bol dlhoročným členom klubu výtvarníkov  pri HOS.

ČAROVNÉ PASTELKY - Okresná súťaž a výstava v maľovaní pre detí materských škôl. V tomto roku sme pripravili už 12. ročník. Pravidelne sa do nej zapája okolo 15 MŠ z okresu a výstavnú kolekciu tvorí vyše 100 prác. Tie najlepšie sú ocenené na slávnostnej vernisáži.

ĽUDO ŠEVČÍK - autorská výstava bardejovského výtvarníka k životnému jubileu spojená s predajom reprodukcii jeho obrazov s tematikou Bardejova, výťažok ktorého poputuje pre detské oddelenie NsP v Bardejove.

PODUJATIA V OBLASTI FOTOGRAFIE

 

Na úseku fotografie sme vytvorili pre amatérskych fotografov možnosť vystavovať nielen v Galérii HOS ale aj v novej fotogalérii v klenbových pivniciach HOS. Raz do roka pre nich pripravujeme aj spoločnú výstavu AMFO.

Pri HOS bol v minulom roku vytvorený nový fotoklub BARDFA, ktorý združuje amatérskych fotografov a poskytuje im priestor na spoločnú tvorbu i stretávanie.

AMFO

Okresná súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. HOS ju organizuje pre našich amatérskych fotografov každoročne v jarnom období. Zúčastňuje sa jej okolo 20 autorov, skoro polovicu tvoria mladí ľudia, študenti stredných škôl. Najlepšie fotografie postupujú na krajskú súťaž AMFO do Starej Ľubovne.

Remeslá - úsek ľudovoumeleckej výroby

V komplexe činnosti HOS významnú úlohu zohráva i Dielňa ľudových remesiel, ktorá vznikla v roku 1996 s cieľom zachovávania, výučby a propagácie ľudovej remeselnej výroby v našom regióne. Jej hlavným poslaním bolo a je podporovať záujem o hmotnú i nehmotnú ľudovú kultúru a jej uchovávanie, ale i podporu regionálnej výtvarnej a estetickej výchovy detí a mládeže. Znamená tiež rozšírenie možnosti využitia voľného času a spestrenie kultúrneho života v meste. Bola to prvá a jediná dielňa takého druhu v našom regióne otvorená pre širokú verejnosť. Pravidelne sa v nej organizovali rôzne kurzy a tvorivé dielne pre deti i dospelých zamerané na prácu s hlinou, drevom, prútím, drôtom, šúpolím a slamou, tkanie, paličkovanú a háčkovanú čipku, maľovanie kraslíc, maľbu na sklo a hodváb. Naplno žila vždy pred Veľkou nocou a Vianocami. Svoju činnosť tu prezentovali naši ľudoví tvorcovia, ktorých združuje OZ Tvorivosť pri HOS. Evidujeme ich vyše 30. Najaktívnejšie sú čipkárky, ktoré sa 2x v mesiaci schádzajú v klube paličkovanej čipky.

V súčasnosti je v rekonštrukcii a v novom šate ju plánujeme naplno sprevádzkovať koncom roka 2016 pri príležitosti 20. výročia založenia.

ČARO KRASLÍC

Veľkonočná okresná výstava kraslíc a výšiviek sa pripravuje v HOS každoročne pred Veľkou nocou. V tomto roku to už bol 25. ročník. Svoje kraslice tu pravidelne vystavuje vyše 20. krasličiarok z nášho regiónu. Nájdeme tu kraslice zdobené rôznymi technikami. Súčasťou vernisáže je aj veľkonočný jarmok remesiel, kde okrem maľovania kraslíc, predvádzajú svoju tvorbu rôzni ľudoví tvorcovia a remeselníci z nášho okresu a zároveň vždy vystúpi aj niektorá naša folklórna skupina s veľkonočným pásmom. 

 

ČAS RADOSTNÝ - ČAS VIANOČNÝ

Vianočné výstavy v HO-ke majú už tiež 25. ročnú tradíciu. Snažíme sa tu prezentovať ľudovú kultúru, a tak sme počas týchto rokov predstavili zbierku betlehémov, drevené sakrálne plastiky, insitnú maľbu, anjelov z rôznych materiálov, keramickú tvorbu, paličkovanú a háčkovanú čipku, vianočné ikebany i vianočné medovníky.

V minulom roku sme predstavili paličkovanú čipku z nášho Klubu čipkárok Tvorivosť a pod názvom „Kovová neha“, prešovskú čipkárku Janu Frajkorovú.

 

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY TVORIVOSŤ

Vznikol v roku 1999. Po vzniku Dielne ľudových remesiel v roku 1996 sa začali organizovať kurzy paličkovanej čipky, o ktoré bol v tom čase veľký záujem. Absolvovalo ich vyše 50 žien. Tie najaktívnejšie, ktoré sa tejto činnosti venujú dodnes dali podnet na založenie klubu, a tak sa pravidelne schádzajú 2x do mesiaca v DĽR. Približne 10 čipkárok si vymieňa skúsenosti, konfrontuje svoju tvorbu, či pripravuje práce na spoločné výstavy. V roku 2010 sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Čipkárska cesta“. 10 žien z nášho klubu vytvorilo spolu čipku v dĺžke 115 cm, ktorá je vystavená v Liptovskom múzeu v Pribyline. V októbri 2015 sedem našich čipkárok vystavovalo svoje práce na spoločnej výstave čipkárok Východného Slovenska v Kulturparku v Košiciach, kde naša expozícia mala veľký úspech.

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TVORIVOSŤ

Vzniklo pri HOS v roku 2006 na podporu neprofesionálnych výtvarníkov, ľudových tvorcov a remeselníkov v okrese Bardejov. Sústreďuje skoro 30 tvorcov,  s ktorými HOS spolupracuje pri príprave výstav, kurzov, tvorivých dielni, či predvádzaní remeselných zručnosti na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. Medzi ľudovými tvorcami majú zastúpenie keramikári, čipkárky, krasličiarky, tkáčky, vyšivkárky i medovnikári. Pravidelne sa každoročne spoločne prezentujú aj na Vianočnom jarmoku remesiel.

 

VIANOČNÝ JARMOK REMESIEL

Jedinečné vianočné trhy, ktoré HOS organizuje od roku 2010 v polovičke decembra v Športovej hale MIER. Počas dvoch víkendových dní sa predstaví viac ako 60 ľudových tvorcov a remeselníkov, ktorí ponúkajú svoje ľudovoumelecké výrobky z rôznych materiálov. Nájdeme tu pestrú ponuku všetkého, čo k Vianociam patrí, vrátane občerstvenia a populárneho vianočného Osvetárskeho punču. Pre rodiny s deťmi sú k dispozícii tvorivé vianočné dielne. O vianočnú atmosféru sa starajú aj členky OZ Tvorivosť, ktoré počas jarmoku pečú a zdobia vianočné pečivo. Súčasťou vianočného jarmoku je i vystúpenie folklórnych skupín, ľudových hudieb a folkových kapiel z okresu.

 

V roku 2015 HOS ako náhradnú alternatívu za DĽR, ktorá je v rekonštrukcii ponúklo verejnosti tvorivé kreatívne dielne zamerané na netradičné výtvarné techniky v priestoroch Galérie.

 V novembri a decembri sme pripravili maľbu obrázkov enkaustikou, maľnu na sklo, krakerovanie, dekubáž a výrobu vianočných ozdôb pre mamičky s deťmi.

Ale i tradičné pečenie a zdobenie medovníkov , tvorbu adventných vencov a vianočných ikebán.