PREVENCIA

ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK:     ĽUDOVÍT BILLÝ, DIS. ART.

Medzi ciele Hornošarišského osvetového strediska patrí aj predchádzanie drogovej závislosti . Zameriavame sa preto na žiakov základných a stredných škôl, pre ktorých organizujeme „Protidrogové besedy“. V spolupráci s psychológmi, sociológmi, pedagógmi a Policajným zborom v Bardejove pripravujeme akcie, na ktorých hovoríme o škodlivosti drog, ich nástrahách ako aj o trestnej zodpovednosti vyplývajúcej s ich užívania, či distribúcie.
Na týchto besedách sa snažíme zapojiť mladých ľudí do diskusie a v spolupráci s pozvanými hosťami poodhaľujeme praktiky drogových dílerov, hovoríme o negatívnych účinkoch drog a dopadoch na zdravotný stav spôsobených ich užívaním.