Bardejovský drabiňak

V nedeľu 29. mája t.r. sa v Športovej hale Mier v Bardejove uskutočnila najväčšia súťaž hudobného folklóru dospelých pod názvom Bardejovský drabiňak. Hlavným poslaním  je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, či umožniť vedúcim a členom folklórnych skupín prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Do tejto súťaže sa prihlásilo 13 speváckych skupín, 9 sólistov spevákov, 4 ľudové hudby a ich výkony hodnotila porota, ktorej predsedom bol Mgr. Ľubomír Varinský, členmi PhDr. Martin Mešša a Mgr. Ladislav Kišeľák. V kategórii Ľudové hudby sa víťazom stala ĽH Muzikanci Raslavicke. Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajskú súťaž získala ĽH Osikovčan. Bronzové pásmo patrilo ĽH Hažlínčanka a ĽH DFSk Dubinčan. Laureátom okresnej súťaže a priamy postup na krajskú súťaž  si v kategórii spevácke skupiny vybojovala ŽSS Osikovčan. MSS Osikovčan získala zlaté pásmo s návrhom na postup na krajskú súťaž. V zlatom pásme sa umiestnili MSS Rešovčan, MSS Dubinčan, ŽSS Šafolka, ŽSS Dubinčan, ŽSS Rešovčan, ŽSS Stebníčanka, MSS Hažlínčanka v striebornom pásme ŽSS Hažlínčanka, MSS Tarnovčan, DSS Dujava. V kategórii sólisti speváci si titul Laureát odniesla Lenka Hudačinová. Zlaté pásmo získala Martina Repčíková, Katarína Lacová + Nikoleta Marcinová, Janka Hudačinová, Ján Marko + Jakub Jaržabek. Strieborné pásmo: Mária Chomová, Ján Kalist, Jakub Bezeg. Bronzové pásmo: František Haniš + Martin Ždiľa. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú na krajskú súťaž do Vranova nad Topľou, ktorá sa uskutoční v septembri 2016. Podujatie moderoval Mgr. art. Juraj Bochňa. Organizátorom bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny kraj a Mesto Bardejov. Podujatie finančne podporilo Mesto Bardejov.

KRAJSKÁ SÚŤAŽ DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY

V Raslaviciach sa 17. apríla 2016 konala Krajská súťaž detskej ľudovej hudby, ktorú organizuje v dvojročnej periodicite Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Súťaž otvoril riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove Mgr. art. Juraj Bochňa a na domácej pôde všetkých účinkujúcich aj divákov privítal starosta obce Marek Rakoš. Súťažilo sa v 4 kategóriách: sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, spevácke skupiny a ľudové hudby. Že o toto podujatie je veľký záujem, svedčí aj počet prihlásených detí. Do Raslavíc prišlo súťažiť cez 200 účinkujúcich. Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Mgr. Michal Noga a členmi Mgr. Štefan Štec, PhDr. Martin Mešša, PhDr. Anna Derevjaniková, PhD. a PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD.  Najviac zastúpenou kategóriou boli sólisti speváci. Úroveň súťažiacich bola pomerne vyrovnaná. Jednoznačným víťazom kategórie bol Samuel Adam zo Sedlíc s regrútskymi piesňami, ktorý nemal konkurenciu vo farbe hlasu, intonačnej presnosti. V kategórií spevácke skupiny boli zastúpené dievčenské zoskupenia. Priamy postup získala dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško z Vranova. Predstavili sa piesňami, ktoré sú funkčne viazané jarným obyčajovým zvykom mladých dievok, tzv. chorovody. Menej zastúpená býva kategória sólisti inštrumentalisti. V tej sa predstavili iba dvaja súťažiaci. Porota udelila zlaté pásmo obom interpretom, no zároveň sa rozhodla neudeliť priamy postup pre túto kategóriu. Do kategórie ľudové hudby sa prihlásilo 5 hudobných zoskupení. Priamy postup získala ĽH DFS Cifroško z Vranova. Bola to jedna z mala kapiel na súťaži, ktorá spracovala konkrétny hudobný štýl podľa rómskej kapely z obce Kamenica nad Cirochou. Celoštátna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vidiečanová Habovka sa uskutoční 11. – 12. júna 2016. Spoluorganizátorom krajskej súťaže bol Prešovský samosprávny kraj, obec Raslavice a hlavným partnerom projektu Fond na podporu umenia.

,,VALALI V MESCE"

V nedeľu, 24. júla 2016, sa v Kláštornom parku konala prezentácia obcí, ktorú organizuje  Hornošarišské osvetové stredisko už sedem rokov v spolupráci  s mestom Bardejov pod názvom „Valali v mesce“. V tomto roku sa predstavili obce Rešov, Zborov a Marhaň. Po otvorení riaditeľom Hornošarišského osvetového strediska Mgr. art. Jurajom Bochňom, pódium patrilo folklórnej skupine Rešovjan. Táto skupina vznikla v roku 2004 v dedinke Rešov, neďaleko Bardejova. Muži aj ženy zaspievali piesne v rusínskom nárečí. Vedúcou skupiny je Mgr. Lilia Maťašová. Po ich vystúpení pódium patrilo obci Zborov. O histórii obce, kultúrnych pamiatkach  prítomných oboznámil zástupca starostu  Július Šarišský. Národné piesne si mohli diváci vypočuť prostredníctvom Matičného zboru, ktorý vedie Dr. Miroslav Micenko. Známe evergreeny na saxofóne zahral Marián Bukovský, zaspievala Denisa Jedináková. Minulosť a súčasnosť obce Marhaň priblížil jej starosta Jozef Kuziak. Šarišské piesne zaspievala ženská spevácka skupina a mladí tanečníci folklórnej skupiny pod vedením p. Jarinu zatancovali typické marhaňské tance. V priestoroch Kláštorného parku bola nainštalovaná výstava fotografií,  rezbárske výrobky - píšťalky p. Zajaca, drevené sochy p. Kováča, drevené huby p. Gefferta a výšivky p. Štefurikovej a p. Fintora. Záujemcovia si mohli pozrieť pri prezentáciách aj prácu ochotníkov divadelného súboru zo Zborova, tiež prácu Združenia na záchranu Zborovského hradu. Marhaňské ženy zase ponúkali výborné domáce koláče. Počas celého programu sa diváci odmenili účinkujúcim potleskom, ktorý bol vyjadrením obdivu a úcty k nositeľom ľudových tradícií. Organizátori podujatia veria, že sa budú s nimi stretávať aj naďalej pri podobných podujatiach. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.