BESEDY

Hlavným cieľom besied, ktoré organizuje Hornošarišské osvetové stredisko je osvetová činnosť. Stretnutia so zaujímavými osobnosťami spoločenského života, zástupcami ogranizácií, preventistami policajného zboru, psychológmi, či zástupcami cirkví, alebo historikmi a podobne majú veľký vplyv na osobnostný vývoj mládeže, ale aj všeobecný rozhľad návštevníkov besied. Veľký dôraz kladie osvetové stredisko aj na vzájomnú komunikáciu medzi hosťami besied a samotnými divákmi.  Cyklus diskusií osvetového strediska v Bardejove - diskusné fórum SÚVISLOSTI  sa delí na dva podtituly : SÚVISLOSTI HISTÓRIE a SÚVISLOSTI SÚČASNOSTI. 

V programe Súvislosti histórie s odborníkmi debatujeme o histórii regiónu, ale aj mesta Bardejov. Odkrývame tajomstvá, ktoré sa v dejinách udiali a návštevníkom tak poskytujeme možnosť spoznať svoj región a rozvíjať v nich zdravý lokálpatriotizmus. 

V programe Súvislosti súčasnosti sa venujeme s hosťami, ktorí zaručujú vyvážený a objektívny pohľad na aktuálne témy.  Tie vyberajú samotní diváci prostredníctvom ankiet a  dotýkajú sa života v celospoločenskom, alebo regionálnom význame.

Atraktívne diskusné fórum Súvislosti je prístupné aj v priamom prenose na sociálnych sieťach, kde sa diváci môžu priamo zapájať do diskusie. Hornošarišské osvetové stredisko organizuje besedy pre širokú verejnosť v interiéroch HOS, ale aj exteriéroch mesta, v školách, alebo obciach.

 

Videoarchív