BESEDY

ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK:     ĽUDOVÍT BILLÝ, DIS. ART.

Hlavným cieľom besied, ktoré organizuje Hornošarišské osvetové stredisko je osvetová činnosť. Stretnutia so zaujímavými osobnosťami spoločenského života, zástupcami ogranizácií, preventistami policajného zboru, psychológmi, či zástupcami cirkví, alebo historikmi a podobne majú veľký vplyv na osobnostný vývoj mládeže, ale aj všeobecný rozhľad návštevníkov besied. Veľký dôraz kladie osvetové stredisko aj na vzájomnú komunikáciu medzi hosťami besied a samotnými divákmi.  Cyklus diskusií osvetového strediska v Bardejove - diskusné fórum SÚVISLOSTI  sa delí na dva podtituly : SÚVISLOSTI HISTÓRIE a SÚVISLOSTI SÚČASNOSTI. 

V programe Súvislosti histórie s odborníkmi debatujeme o histórii regiónu, ale aj mesta Bardejov. Odkrývame tajomstvá, ktoré sa v dejinách udiali a návštevníkom tak poskytujeme možnosť spoznať svoj región a rozvíjať v nich zdravý lokálpatriotizmus. 

V programe Súvislosti súčasnosti sa venujeme s hosťami, ktorí zaručujú vyvážený a objektívny pohľad na aktuálne témy.  Tie vyberajú samotní diváci prostredníctvom ankiet a  dotýkajú sa života v celospoločenskom, alebo regionálnom význame.

Atraktívne diskusné fórum Súvislosti je prístupné aj v priamom prenose na sociálnych sieťach, kde sa diváci môžu priamo zapájať do diskusie. Hornošarišské osvetové stredisko organizuje besedy pre širokú verejnosť v interiéroch HOS, ale aj exteriéroch mesta, v školách, alebo obciach.

 

videoarchív