VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove ako kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja už každoročne usporadúva regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM. 

Ide o výtvarnú postupovú súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR. Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie zručností a kreativity u jednotlivcov prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. 

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.

- uzávierka prihlášok: 6.5.20201

Registrácia je spustená na webovej stránke www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/.

- termín konania regionálneho kola súťaže: 10.5.2021

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0903 251 629 alebo elektronicky hos.maria.harnakova@gmail.com.