VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021

Postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum sa organizuje každoročne a je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Okresná súťaž sa uskutočnila v tomto roku v mesiaci máj. Porota, ktorá pracovala v zložení – PhDr. Ján Bartko, predseda poroty, PhDr. Edita Vološčuková a Mgr. Jaroslav Drotár, konštatovala celkovú úroveň prác za vyrovnanú. Rozdiely boli skôr v individualite autorov v tom, aké námety si volili, s akým tvorivým zameraním sa práci oddávali a ako sa odvážili výtvarne experimentovať. Podľa toho porota aj autorov hodnotila – cenou alebo čestným uznaním. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž do Humenného.

VYHODNOTENIE - Výtvarné spektrum 2021.docx (13757)

určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Okresná súťaž sa uskutočnila v tomto roku v mesiaci máj.
Porota, ktorá pracovala v zložení – PhDr. Ján Bartko, predseda poroty, PhDr. Edita Vološčuková a Mgr.
Jaroslav Drotár, konštatovala celkovú úroveň prác za vyrovnanú. Rozdiely boli skôr v individualite
autorov v tom, aké námety si volili, s akým tvorivým zameraním sa práci oddávali a ako sa odvážili
výtvarne experimentovať. Podľa toho porota aj autorov hodnotila – cenou alebo čestným uznaním.
Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž do Humenného.