VYHODNOTENIE REGIONÁLNEHO KOLA SÚŤAŽE BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla. 

Súťaž Belopotockého Mikuláš sa koná každý rok, pričom nie je tematický zameraná ani vymedzená. 

 

Regionálna súťaž sa uskutočnila tohto roku 13. októbra 2021, v dištantčnej forme, a teda na základe vopred zaslaných videozáznamov. 

Odborná porota v zložení Mgr.art. Alžbety  Verešpejovej PhD., Mgr.art. Miklosa Forgácsa PhD., a PhDr. Mirona Pukana, PhD., hodnotila celkovú úroveň prehliadky ako štandardne umeleckú s istými rezervami v režíjno-interpretačnej zložke. 

 

Výsledky regionálneho kola súťaže Belopotockého Mikuláš 2021

 

Celkový počet prihlásených kolektívov : 3

Celkový počet účinkujúcich : 38

 

Kategória : I. Prúdy súčasného divadla 

Priamy postup/ Hlavná cena : Bardejovské divadlo 

 

Kategória : II. Prúdy tradičného divadla 

Priamy postup / Hlavná cena : Divadelný súbor NA SKOK 

Špeciálna cena ( bez odporúčania na postup ): Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova 

 

 

 

Výhercom gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.