STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 

vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže

"Strašidelný halloween"


Súťaž prebieha v piatich kategóriach: 

1. kategória – materské školy

2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória – základné umelecké školy – 5. -9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné práce poslať alebo na adresu osobne priniesť, spracované ľubovoľnou technikou v ľubovoľnom formáte.

 

Práce je potrebné doručiť osobne alebo poslať na adresu do 28. októbra 2021

Termín vyhodnotenia a otvorenia výstavy je 2. novembra 2021 . Výstava prác bude nainštalovaná v priestoroch HOS v Bardejove.

 

Propozície : Poropozície Strašidelný halloween 2021.pdf (164897)

 

Budeme radi, ak nás v prípade akýchkoľvek otázok budete kontaktovať na tel. čísle: 0903 251 629  alebo elektronicky na hos.ivanova@gmail.com