CINEAMA 2021

 

Národné osvetové centrum, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021, ktorá sa uskutoční 3.–5. septembra v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

PROGRAM PODUJATIA

Festival v ôsmich súťažných blokoch predstaví výber z filmov ocenených na krajských kolách celoštátnej postupovej súťaže CINEAMA 2021. Program doplnia rozborové semináre s odbornou porotou, nesúťažné projekcie, polnočné pyžamové kino, filmový kvíz a tvorivé dielne. Podujatie vyvrcholí záverečným ceremoniálom a vyhlásením výsledkov v nedeľu popoludní.

V súvislosti s meniacou sa epidemiologickou situáciou si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v programe. O prípadných organizačných zmenách Vás budeme vopred informovať.

Kontaktné osoby:

Mgr. Klaudia Ivanová, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, e-mail: hos.ivanova@gmail.com; tel.: 0949 377 766; www.hosbardejov.sk

Mgr. Marek Sabol, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, e-mail: hos.mareksabol@gmail.com; tel.: 0948 008 432; www.hosbardejov.sk