CINEAMA 2021

Bardejovské regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021.
 
- uzávierka prihlášok: 23.4.2021
- termín konania regionálneho kola súťaže: 30.4.2021 - ONLINE forma
 
Kliknutím na tento LINK sa môžete prihlásiť do regionálneho kola: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie
 
Video z minulého roka: youtu.be/OQIoeTIF46o