CINEAMA 2021 - VYHODNOTENIE REGIONÁLNEHO KOLA

Do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo online formou, sa tento rok prihlásil jeden tvorca. 

Vzhľadom na skutočnosť, že účastník Timotej Piontek vo svojej kategórii II. od 16 do 21 rokov nemal vzájomných konkurentov, po konzultácii s vyhlasovateľom a garantom súťaže sme sa rozhodli jeho film s názvom Kúzelná kapitola snov (2020) posunúť do krajského kola súťaže. Blahoželáme!