AMFO 2021 - VYHODNOTENIE A VIRTUÁLNA VÝSTAVA regionálneho kola

Bardejovské regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021

Do regionálneho kola AMFO, ktoré sa uskutočnilo online formou,  sa tento rok prihlásilo 25 autorov s viac ako 180 fotografiami. AMFO je postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR. Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy,  objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, význam a posolstvo fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a  jedinečnosť záberov. Udelila 16 cien a 11 čestných uznaní. Ocenené fotografie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6.6.2021 v Starej Ľubovni.

Výsledky súťaže, ocenené a postupujúce diela si môžete pozrieť v dokumente a vo virtuálnej výstave. (viď nižšie). Všetky prihlásené fotografie budú v blízkej budúcnosti zverejnené na našej FB stránke a na našom webe. Odborné hodnotenie porotcov zašleme na e-mailové adresy všetkých súťažiacich.

VÝSLEDKY AMFO 2021.pdf (250,5 kB)

hodnotiaca správa AMFO 2021.pdf (1685698)

Odborná porota pracovala v zložení: 
Predseda: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia: Mgr. art. Juraj Starovecký
                Mgr. art. Michal Huštaty
 
VIRTUÁLNA VÝSTAVA