Country znamená zem, pôda, kraj a vidiek. Zároveň je to aj najrozšírenejší druh americkej populárnej hudby, ktorá má aj u nás široké zázemie. Vznikol na juhu Spojených štátov a má korene v tradičnej folkovej hudbe, blues, gospelovej a starobylej hudbe.

Hornošarišské osvetové stredisko zorganizovalo v piatok dňa 24. júna 2016 festival bardejovských country kapiel pod názvom Hráme country. Kláštorný park v Bardejove sa tak stal miestom stretnutia milovníkov tohto populárneho žánru. Podujatie otvoril riaditeľ HOS Mgr. art. Juraj Bochňa. Po jeho príhovore pódium patrilo už kapelám Slnovrat, Cardinals, 4 Summers, Beyond the limits. Hosťom večera bola Slávka Tkáčová, víťazka Gospel talentu a rocková kapela Rockomotive.

Organizátorov tohto podujatia potešil záujem zo strany prevažne mladej generácie, a preto budú v budúcnosti pokračovať v organizovaní ďalších ročníkov.

Mgr. Jana Fechová