AMFO 2021

Bardejovské regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.
 
- uzávierka prihlášok: 2.4.2021
- termín konania regionálneho kola súťaže: 9.4.2021 - výsledky súťaže, virtuálna výstava
 
Kliknutím na tento LINK sa môžete prihlásiť do regionálneho kola: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenieViac tu: https://www.hosbardejov.sk/