V nedeľu, 24. júla 2016, sa v Kláštornom parku konala prezentácia obcí, ktorú organizuje  Hornošarišské osvetové stredisko už sedem rokov v spolupráci  s mestom Bardejov pod názvom „Valali v mesce“. V tomto roku sa predstavili obce Rešov, Zborov a Marhaň. Po otvorení riaditeľom Hornošarišského osvetového strediska Mgr. art. Jurajom Bochňom, pódium patrilo folklórnej skupine Rešovjan. Táto skupina vznikla v roku 2004 v dedinke Rešov, neďaleko Bardejova. Muži aj ženy zaspievali piesne v rusínskom nárečí. Vedúcou skupiny je Mgr. Lilia Maťašová. Po ich vystúpení pódium patrilo obci Zborov. O histórii obce, kultúrnych pamiatkach  prítomných oboznámil zástupca starostu  Július Šarišský. Národné piesne si mohli diváci vypočuť prostredníctvom Matičného zboru, ktorý vedie Dr. Miroslav Micenko. Známe evergreeny na saxofóne zahral Marián Bukovský, zaspievala Denisa Jedináková. Minulosť a súčasnosť obce Marhaň priblížil jej starosta Jozef Kuziak. Šarišské piesne zaspievala ženská spevácka skupina a mladí tanečníci folklórnej skupiny pod vedením p. Jarinu zatancovali typické marhaňské tance. V priestoroch Kláštorného parku bola nainštalovaná výstava fotografií,  rezbárske výrobky - píšťalky p. Zajaca, drevené sochy p. Kováča, drevené huby p. Gefferta a výšivky p. Štefurikovej a p. Fintora. Záujemcovia si mohli pozrieť pri prezentáciách aj prácu ochotníkov divadelného súboru zo Zborova, tiež prácu Združenia na záchranu Zborovského hradu. Marhaňské ženy zase ponúkali výborné domáce koláče. Počas celého programu sa diváci odmenili účinkujúcim potleskom, ktorý bol vyjadrením obdivu a úcty k nositeľom ľudových tradícií. Organizátori podujatia veria, že sa budú s nimi stretávať aj naďalej pri podobných podujatiach. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

Mgr. Mária Harňaková

HOS Bardejov