5. júl je deň, ktorý si pripomínajú občania, cirkev, aj predstavitelia štátu vo všetkých regiónoch Slovenska. V tento deň uctievame tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, a to solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Ich činnosť priamo alebo nepriamo zasiahla celú východnú Európu, a preto boli vyhlásení pápežom Jánom Pavlom II. za spolupatrónov Európy. Aj Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Oblastná rada Matice slovenskej v spolupráci s dekanátmi kresťanských cirkví a mestom Bardejov si pripomenuli ich príchod na územie Veľkej Moravy. XXI. ročník Cyrilo-metodských slávností ekumenickej jednoty otvoril Gréckokatolícky chrámový zbor Stavros z Prešova s dirigentkou Evou Fuchsovou.   Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove,  po svojom príhovore privítal zástupcov jednotlivých cirkví, tiež významných hostí, medzi ktorými boli podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, MUDr. Andrej Havrilla, poslanec PSK, prednosta Okresného úradu Ing. Miroslav Bujda a vedúci oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove Ing. Martin Choma, PhD.   Význam misie sv. Cyrila a Metoda vyzdvihol vo svojom príhovore protopresbyter Mgr. Michal Onderko ml. a zdôraznil, že láska k Bohu a živá viera je ako veľký dar, ktorý nesmieme stratiť. Divákom sa v krátkosti prihovoril aj vedúci oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove Ing. Martin Choma, PhD. Program pokračoval vystúpením Matičného spevokolu zo Zborova pod vedením PaedDr. Miroslava Micenka, po ňom sa predstavil Pravoslávny cirkevný zbor prepodobného Serafima Sarovského a sv. apoštolov Cyrila a Metoda, ktorý vedie Svetlana Oroszová a Evanjelický spevácky zbor Z. Zarewutia v Bardejove pod vedením Mgr. Jána Velebíra. Záver programu patril Hudobnému triu Štefana Genčúra zo Spišského Podhradia so speváčkou Máriou Čechovou a opernou speváčkou Evou Blažkovou. Atmosféru koncertu umocnilo nasvietenie Baziliky minor, pred ktorou sa toto podujatie uskutočnilo.

Svätí Cyril a Metod sa natrvalo zapísali do dejín nášho národa. Odovzdali to najdôležitejšie posolstvo – posolstvo Boha. Vytvorili dedičstvo, ktoré sa netýka len duchovného života a viery, ale aj kultúry, politiky a jazyka. 

Mgr. Mária Harňaková

HOS Bardejov