Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi hľadá dobrovoľníkov !

Dobrovoľnícku pomoc hľadajú na zdravotnom (sprevádzanie pacientov pri vychádzke, čítanie literatúry, pomoc pri lôžku..) i technickom úseku (kosenie trávy, úprava okolia, pomoc pri príprave spoločenských akcií..).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať v správe,
telefonicky 0903 251 629 alebo mailom na
DobrovolnictvoBJ@gmail.com.