Zriadovateľ organizácie

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Osvetové strediská

Krajské múzeum v Prešove prejsť na stránku
Ľubovnianské múzeum - hrad v Starej Ľubovni prejsť na stránku
Múzeum v Kežmarku prejsť na stránku
Podtatranské múzeum v Poprade prejsť na stránku
Šarišské múzeum v Bardejove prejsť na stránku
Vihorlatské múzeum v Humennom prejsť na stránku

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou prejsť na stránku
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove prejsť na stránku
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni prejsť na stránku
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove prejsť na stránku
Podduklianska knižnica vo Svidniku prejsť na stránku
Podtatranská knižnica v Poprade prejsť na stránku
Vihorlatská knižnica v Humennom prejsť na stránku

Šarišská galéria v Prešove prejsť na stránku
Tatranská galéria v Poprade prejsť na stránku

Hvezdáreň a planetárium v Prešove prejsť na stránku
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom prejsť na stránku

Divadlo Alexandra Duchnoviča prejsť na stránku
Divadlo Jonáša Záborského prejsť na stránku

 

PUĽS Poddukelský umelecký ľudový súbor prejsť na stránku

Partneri