Pracovníci

Riadenie:
PaedDr. Miriam Harvilková
Miriam.Harvilkova@vucpo.sk

Sekretariát:
Mária Hostová
hosbardejov@gmail.com

Úsek ekonomickej prevázdky:
hosbardejov@gmail.com

Úsek spevu a hudobného umenia:
Klaudia Ivanová
hosbardejov@gmail.com

Úsek tanca a ľudových tradícií:
Mgr. Mária Harňaková
hos.maria.harnakova@gmail.com


Úsek folklóru a folklorizmu:
Mgr. Marek Sabol
hos.mareksabol@gmail.com

Úsek výstav, výtvarníctva,  a ľudovoumeleckej výroby a remesiel:
Mgr. Lenka Semanková
hos.semankova@gmail.com

Úsek divadla a umeleckého prednesu:
Michaela Zoľáková
hos.zolakova@gmail.com

Úsek vzdelávania a prevencie:
Mgr. Lenka Semanková
hos.semankova@gmail.com