Informácie

Pracovná doba:
Po:     7:30 - 15:30 hod.
Ut:      7:30 - 15:30 hod.
St:      7:30 - 15:30 hod.
Št:      7:30 - 15:30 hod.
Pi:      7:30 - 15:30 hod.

Fakturačné údaje:
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

IČO: 37781588
DIČ: 2021457075

Tel. kontakty:
Sekretariát a ekonomické oddelenie: 054 / 472 2275
Odborní pracovníci: +421 903 251 629


Slobodný prístup k informáciám:
Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií) sa v HOS Bardejov môžu podávať:
     - osobne na sekretariáte riaditeľa, číslo miestnosti 44 v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.
     - poštou
     - telefonicky na sekretariát riaditeľa na tel. 054 / 472 2275
     - elektronickou poštou na adresu:
hosbardejov@gmail.com

Postup vybavovania žiadostí v organizácii HOS Bardejov sa riadi Vnútorným pokynom riaditeľa HOS k aplikácii zákona o slobode informácií v podmienkach HOS Bardejov.