Kontakty

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií) sa v HOS Bardejov môžu podávať

1. osobne na sekretariáte riaditeľa, číslo miestnosti 44 v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.
2. poštou
3. telefonicky na sekretariát riaditeľa na t. č. 054 / 472 2275
4. elektronickou poštou na adresu:
hosbardejov@gmail.com

Postup vybavovania žiadostí v organizácii HOS Bardejov sa riadi Vnútorným pokynom riaditeľa HOS k aplikácii zákona o slobode informácií v podmienkach HOS Bardejov.

Pracovná doba:
Pondelok:     7:30 - 15:30 hod.
Utorok:         7:30 - 15:30 hod.
Streda:         7:30 - 15:30 hod.
Štvrtok:        7:30 - 15:30 hod.
Piatok:         7:30 - 15:30 hod.

Fakturačné údaje:
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

IČO: 37781588
DIČ: 2021457075

Kontakty:
Tel: 054 / 472 2275
Mobil: +421 903 251 629

Riaditeľ:     juraj.bochna@gmail.com
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.

Životopis..png (295,9 kB)

Sekretariát:     hosbardejov@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Mária Hostová

Úsek ekonomickej prevázdky:     hos.maria.gmitterova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Mária Gmitterová

Úsek spevu a hudobného umenia:     hos.zolakova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Michaela Zoľáková

Úsek tanca a ľudových tradícií:     hos.maria.harnakova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Mgr. Mária Harňaková

Úsek výstav, výtvarníctva,  a ľudovoumeleckej výroby a remesiel:     hos.semankova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Bc. Lenka Semanková

Úsek divadla a umeleckého prednesu:     hos.zolakova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Michaela Zoľáková

Úsek vzdelávania a prevencie:     hos.semankova@gmail.com
Zodpovedný pracovník:     Bc. Lenka Semanková

 

Kontaktujte nás