VYPLNENÝ FORMULÁR NÁM ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU: HOSBARDEJOV@GMAIL.COM

PRIPRAVUJEME 2017

V Raslaviciach sa 17. apríla 2016 konala Krajská súťaž detskej ľudovej hudby, ktorú organizuje v dvojročnej periodicite Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Súťaž otvoril riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove Mgr. art. Juraj Bochňa a na domácej pôde všetkých účinkujúcich aj divákov privítal starosta obce Marek Rakoš. Súťažilo sa v 4 kategóriách: sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, spevácke skupiny a ľudové hudby. Že o toto podujatie je veľký záujem, svedčí aj počet prihlásených detí. Do Raslavíc prišlo súťažiť cez 200 účinkujúcich. Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Mgr. Michal Noga a členmi Mgr. Štefan Štec, PhDr. Martin Mešša, PhDr. Anna Derevjaniková, PhD. a PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD.  Najviac zastúpenou kategóriou boli sólisti speváci. Úroveň súťažiacich bola pomerne vyrovnaná. Jednoznačným víťazom kategórie bol Samuel Adam zo Sedlíc s regrútskymi piesňami, ktorý nemal konkurenciu vo farbe hlasu, intonačnej presnosti. V kategórií spevácke skupiny boli zastúpené dievčenské zoskupenia. Priamy postup získala dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško z Vranova. Predstavili sa piesňami, ktoré sú funkčne viazané jarným obyčajovým zvykom mladých dievok, tzv. chorovody. Menej zastúpená býva kategória sólisti inštrumentalisti. V tej sa predstavili iba dvaja súťažiaci. Porota udelila zlaté pásmo obom interpretom, no zároveň sa rozhodla neudeliť priamy postup pre túto kategóriu. Do kategórie ľudové hudby sa prihlásilo 5 hudobných zoskupení. Priamy postup získala ĽH DFS Cifroško z Vranova. Bola to jedna z mala kapiel na súťaži, ktorá spracovala konkrétny hudobný štýl podľa rómskej kapely z obce Kamenica nad Cirochou. Celoštátna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vidiečanová Habovka sa uskutoční 11. – 12. júna 2016. Spoluorganizátorom krajskej súťaže bol Prešovský samosprávny kraj, obec Raslavice a hlavným partnerom projektu Fond na podporu umenia.

 

 

Mgr. Mária Harňaková

HOS

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti