VYPLNENÝ FORMULÁR NÁM ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU: HOSBARDEJOV@GMAIL.COM

PRIPRAVUJEME 2017

„Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia, o ktorej viem, že funguje, je rodina.“ (Lee Lacocca)

Verejnosť si každý rok v máji pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Bardejov tento krásny sviatok slávil v sobotu 4. júna v Kláštornom parku, kde Hornošarišské osvetové stredisko pripravilo pre rodiny bohatý kultúrny program. Určite každý z nás pozná rozprávku o troch prasiatkach, ktoré sa  vydali za dobrodružstvom a spolu prekabátili vlka. Ako? To sa mohli deti dozvedieť prostredníctvom bábkového predstavenia, ktoré pre ne nacvičili pracovníčky HOS. Počas podujatia sa aj recyklovalo. Dievčatá z HOS-ky si pre deti pripravili rôzne zaujímavosti. Vyrábali sa hudobné nástroje, ako napr. bubny z plechoviek, tamburíny z papierových tanierov, rumbagule z vajíčok a pod. Kto sa chcel na chvíľu stať Spidermanom či ľubovoľným zvieratkom, alebo inak ozdobiť si svoju tvár a vytvoriť si niečo zaujímavé, mohol sa zveriť do rúk šikovných dievčat zo SOŠ v Bardejove. Ani ZUŠ M. Vileca sa nedala zahanbiť a pedagógovia sa postarali o množstvo kreatívnych nápadov pre deti. So skautmi  si mohli vyskúšať streľbu z luku alebo potrápiť si svoje hlavičky na drevenom bludisku. Hlavný program otvoril Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ HOS, svojim príhovorom privítal všetkých ľudí a zástupcov jednotlivých cirkví v Bardejove. Naše pozvanie za rímskokatolícku cirkev prijal p. kaplán Vladimír Klešč, gréckokatolícku cirkev zastupoval o. Martin Krišš a úvodného duchovného slova sa zhostil senior Mgr. Ján Velebír za ECAV v Bardejove. O pestrý program sa postarali deti zo ZUŠ z Bardejova a ZUŠ z Raslavíc. Veľká vďaka patrí všetkým deťom a ich pedagógom za ich námahu a kvalitu, ktorú nám predviedli. Touto cestou ďakujeme Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom, CZUŠ sv. Jána Bosca, ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, ZUŠ z Raslavíc a taktiež OZ Náš Bardejov, za poskytnutie priestorov Kláštorného parku.  Výnimočnou atrakciou, s ktorou prišli organizátori, bola prvá rodinná grilovačka. Každý, kto mal chuť, si mohol ugrilovať rôzne dobroty podľa svojho gusta. Účasť detí na tomto podujatí svojim vystúpením znásobil Saleziánsky detský zbor Vinimini z Bardejova. Záver programu patril vynikajúcej  hudobnej skupine Slnovrat a  víťazke Gospel talentu 2013 Slávke Tkáčovej.  

Aj keď žijeme vo veľmi uponáhľanom svete, je potrebné si uvedomiť, že rodina je všetko! Rodina je tam, kde život začína a láska nekončí...           

Mgr. Jana Fechová, HOS

Foto: J. Fechová

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti