Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021

V piatok 28.5.2021 sa v priestoroch budovy Hornošarišského osvetového strediska uskutočnilo vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Do okresného kola pre detských recitátorov sa do I. až III. kateg'orie, za tento rok zapojilo spolu 56 s'uťažiacich, pričom porota udelila spolu 22 cien vrátane 4 čestných uznaní. 

Výhercovia:

 1. Kategória

POÉZIA 

 1. miesto : Tatiana Žatkovičová (Základná škola v Kurime, Kurima)

 2. miesto: Alžbeta Exnerová (Cirkevná spojená škola Bardejov, Bardejov)

 3. miesto: Šimon Pecha (CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov - Dlhá Lúka)

Cena poroty: Karolína Franeková (Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník)

PRÓZA

 1. miesto: Noemi Semanková (Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník)

 2. miesto: Šimon Petrišin (Cirkevná spojená škola Bardejov, Bardejov)

 3. miesto: Natália Tomečková (ZŠ Komenského, Bardejov) 

Cena poroty: Samuel Sobek (ZŠ Komenského, Bardejov) 

 1. Kategória

POÉZIA 

 1. miesto : Diana Balážaová (Základná škola v Raslaviciach, Raslavice)

 2. miesto: Sára Lazorová (ZŠ s MŠ Pod Papierňou 16A, Bardejov)

 3. miesto: Olívia Kopčáková (Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník)

Cena poroty: Tobias Marčák (ZŠ v Malcove, Malcov)

PRÓZA

 1. miesto: Ella Mária Harčarufková (Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník)

 2. miesto: Rafaela Exnerová (Cirkevná spojená škola- CZŠ sv. Egídia, Bardejov)

 3. miesto: Michaela Čižmárová (ZŠ Wolkerova, Bardejov) 

Cena poroty: Matej Jurčišin (Základná škola v Raslaviciach, Raslavice) 

 

 1. Kategória

POÉZIA 

 1. miesto : Loriána Feciľaková (ZŠ Vinbarg, Bardejov) 

 2. miesto: Lenka Lazoriková (Základná škola v Raslaviciach, Raslavice) 

 3. miesto: Alžbeta Jurčišinová (CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov - Dlhá Lúka)

PRÓZA

 1. miesto: Martin Lešičko (ZŠ s MŠ Pod Papierňou 16A, Bardejov) 

 2. miesto: Laura Jurčišinová-Kukľová (CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov - Dlhá Lúka)

 3. miesto: Zuzana Drutarovská (ZŠ v Malcove, Malcov) 

Všetkým zúčastneným ďakujeme. Výhercom gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

>

PROGRAMOVÝ PLAGÁT NA MESIAC JÚN 2021

V mesiaci Jún sa môžete tešiť na:

Tvorivé dielničky pre deti a dospelých

Vernisáž výstavy " Neznáme farby osobnosti "

Stretnutie klubov " Bardav " a " Remesiel "

Rovnako v programe opäť nájdete aj :"Odkazy" - cyklus edukačných, teoretických a praktických prednášok z oblasti folklóru a folklorizmu

Preventívne programy pre najmenších

Pripravili sme si pre vás aj niekoľko nových projektov :

hudobný večer s názvom " Pohodička pri hudbe "

premietanie filmov ako " Filmové večery na streche "

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com