Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETI

Milé deti, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 1.6. sme si pre vás pripravili tvorivé dielne. Príďte si vymaľovať hrnček podľa vašich predstáv. Budeme vás čakať od 9.00 do 15.00 v dielni ľudových remesiel pri HOS. Tešíme sa na vašu návštevu.

 

>

VÝSTAVA - Výtvarné spektrum 2021

Príďte si k nám pozrieť krásnu výstavu z regionálneho kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 

Výstava je sprístupnená verejnosti do 14. júna. 

>

CINEAMA 2021 - VYHODNOTENIE REGIONÁLNEHO KOLA

Do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo online formou, sa tento rok prihlásil jeden tvorca. 

Vzhľadom na skutočnosť, že účastník Timotej Piontek vo svojej kategórii II. od 16 do 21 rokov nemal vzájomných konkurentov, po konzultácii s vyhlasovateľom a garantom súťaže sme sa rozhodli jeho film s názvom Kúzelná kapitola snov (2020) posunúť do krajského kola súťaže. Blahoželáme!

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com