O nás

Centrum dobrovoľníctva Bardejov funguje pod záštitou Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Slovenska.

Hlavným cieľom a myšlienkou pre vznik Centra dobrovoľníctva je v prvom rade šírenie osvety o dobrovoľníctve a významnej práci dobrovoľníkov. Našou hlavnou víziou je prepájať dobrovoľníkov s organizáciami, združeniami, nadáciami v našom regióne. Vytvárame priestor pre dobrovoľnícke príležitostí, vzdelávanie dobrovoľníkov a organizácií v manažmente dobrovoľníctva a  ponúkame odborné vedenie a mentoring dobrovoľníkov. Okrem množstva zážitkov, nových priateľstiev a sieti kontaktov, ktoré v budúcnosti môžu dopomôcť v ďalšom profesijnom živote dobrovoľníka, získava dobrovoľník príležitosť osobnostne rásť, pracovať na sebe, nadobúda nové vedomosti, schopnosti, zručnosti, ktoré sú tým najcennejším a najžiadanejším darom v osobnom i pracovnom živote.         

Centrum dobrovoľníctva Bardejov je tiež kontaktným i poradenským centrom pri sprostredkovaní dobrovoľníckych príležitostí doma, na festivaloch, i v zahraničí.