Kontakt

Koordinátor dobrovoľníkov:
Bc. Lenka Semanková
e-mail: dobrovolnictvobj@gmail.com
e-mail: hos.semankova@gmail.com
Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho 6, 085 01 Bardejov