PODUJATIA 2017

Počas prvého augustového víkendu pripravilo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove už po 3. krát Medzinárodný maliarsky plenér, ktorého sa zúčastnili maliari od nás, z Česka i Poľska. Témou podujatia bolo prekrásne historické námestie a jeho zákutia. V piatok ráno sa...
>

V nedeľu, 24. júla 2016, sa v Kláštornom parku konala prezentácia obcí, ktorú organizuje  Hornošarišské osvetové stredisko už sedem rokov v spolupráci  s mestom Bardejov pod názvom „Valali v mesce“. V tomto roku sa predstavili obce Rešov, Zborov...
>

5. júl je deň, ktorý si pripomínajú občania, cirkev, aj predstavitelia štátu vo všetkých regiónoch Slovenska. V tento deň uctievame tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, a to solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Ich činnosť priamo alebo nepriamo...
>

Country znamená zem, pôda, kraj a vidiek. Zároveň je to aj najrozšírenejší druh americkej populárnej hudby, ktorá má aj u nás široké zázemie. Vznikol na juhu Spojených štátov a má korene v tradičnej folkovej hudbe, blues, gospelovej a starobylej hudbe. Hornošarišské...
>