VYPLNENÝ FORMULÁR NÁM ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU: HOSBARDEJOV@GMAIL.COM

PRIPRAVUJEME 2017

Počas prvého augustového víkendu pripravilo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove už po 3. krát Medzinárodný maliarsky plenér, ktorého sa zúčastnili maliari od nás, z Česka i Poľska. Témou podujatia bolo prekrásne historické námestie a jeho zákutia. V piatok ráno sa...
>

V nedeľu, 24. júla 2016, sa v Kláštornom parku konala prezentácia obcí, ktorú organizuje  Hornošarišské osvetové stredisko už sedem rokov v spolupráci  s mestom Bardejov pod názvom „Valali v mesce“. V tomto roku sa predstavili obce Rešov, Zborov...
>

5. júl je deň, ktorý si pripomínajú občania, cirkev, aj predstavitelia štátu vo všetkých regiónoch Slovenska. V tento deň uctievame tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, a to solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Ich činnosť priamo alebo nepriamo...
>

Country znamená zem, pôda, kraj a vidiek. Zároveň je to aj najrozšírenejší druh americkej populárnej hudby, ktorá má aj u nás široké zázemie. Vznikol na juhu Spojených štátov a má korene v tradičnej folkovej hudbe, blues, gospelovej a starobylej hudbe. Hornošarišské...
>

„Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia, o ktorej viem, že funguje, je rodina.“ (Lee Lacocca) Verejnosť si každý rok v máji pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Bardejov tento krásny sviatok slávil v sobotu 4....
>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti